20 вересня 2021 року umsakafped@ukr.net Мапа сайту

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота на кафедрі проводиться у відповідності з наказами Міністерства освіти України, відповідними документами Міністерства охорони здоров'я України, Постановами Вченої ради академії, Ради медичного факультету, рішенням центральної та циклової методичних комісій, навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.

Навчання на кафедрі проводиться за кредитно-модульною системою.

На кафедрі викладаються 6 дисциплін для здобувачів освіти медичного факультету № 1, 2 та міжнародного факультету, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти  українською та англійською мовами:

Пропедевтика педіатрії (нормативна дисципліна) для для здобувачів освіти 3 курсу;
Педіатрія (нормативна дисципліна) для для здобувачів освіти 5 курсу;
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами (педіатрія) (нормативна дисципліна) для для здобувачів освіти 6 курсу за спеціальністю «Педіатрія»;
Сестринська практика (курс за вибором) для для здобувачів освіти 3 курсу;
Догляд за хворими (практика) (курс за вибором) для для здобувачів освіти 2 курсу;
Виробнича лікарська практика в.о. дільничого педіатра (курс за вибором) для для здобувачів освіти 5 курсу.


Для забезпечення лекцій на кафедрі підготовлені мультимедійні презентації до всіх тем згідно затвердженого плану. Затвердження методичних рекомендацій до практичних занять та лекцій постійно розглядається на навчально-методичних засіданнях кафедри, що фіксується у протоколах.

Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять зі здобувачами освіти та методичні розробки для організації самостійної роботи студентів створені для всіх курсів, згідно навчальної програми для занять зі для здобувачами освіти. 

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі підготовлено 15 відеофільмів, із них 9 по неонатології та 6 по пропедевтичній педіатрії.

Практичні навички з пропедевтики педіатрії, педіатричного догляду, виконання лікувально-діагностичних маніпуляцій здобувачі освіти відпрацьовуєть на педіатричному манекені-фантомі дитини 1 року.

Видавнича діяльність кафедри.

Навчальні посібники, видані співробітниками кафедри за 2015-2020рр.:

Суліма О.Г., Знаменська Т.К., Похилько В.І. Шок у новонароджених, 2015р.
Похилько В.І., Траверсе Г.М., Цвіренко С.М. Вікові особливості та захворювання системи крові у дітей, 2015р.
Новосельцева Т.В., Жиленко Б.М., Гасюк Н.І. Патологія статевої та ендокринної систем, 2015р.
Фесенко М.Є., Похилько В.І., Лисанець Ю.В. Здоровий малюк (The Healthy Child) (англійською мовою), 2015р.
Знаменська Т.К., Толстанов О.К.,  Похилько В. І.  Ковальова О.М., Слабкий Г.О.,  Куріліна Т.В., Знаменська М. А. Неонатологія з позиції сімейного лікаря (третє оновлене видання), 2015р.
Похилько В.І., Траверсе Г.М., Цвіренко С.М. Патологія ендокринної системи у дітей, 2016р.
Похилько В.І., Цвіренко С.М., Лисанець Ю.В. Вікові особливості та патологія крові у дітей (англійською мовою), 2017р.
Калюжка О.О., Фастовець М.М. Лекції з дитячої ендокринології (англійською мовою), 2017р.
Фесенко М.Є., Похилько В.І., Цвіренко С.М. Хворий малюк, 2019р.
 Похилько В.І., Цвіренко С.М., Чернявська Ю.І. Алгоритми виконання маніпуляцій у неонатології, 2019р.
 Скрипник І.М., Гопко О.Ф., Петров Є.Є., Чорна І.О., Цвіренко С.М. Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ-1), 2020р.
 Знаменська Т.К., Похилько В.І., Ковальова О.М., Чернявська Ю.І., Федосюк Р.М., Бєлорус А.І., Добрянський Д.О., Мавропуло Т.К. Неонатологія: підручник (в 3-х томах), 2020р.
 Соловйова Г.О., Похилько В.І., Цвіренко С.М. Холтеровське моніторування ЕКГ у новонароджених: методичні можливості та клінічні переваги, 2020р.