20 вересня 2021 року umsakafped@ukr.net Мапа сайту

Наукова робота кафедри проводиться в рамках ініціативної НДР «Розробити клініко-лабораторні критерії, методи прогнозування та запобігання метаболічних порушень у дітей раннього віку». Державний реєстраційний номер 0120U102856, термін виконання – 2020-2024 рр.

Головними напрямками науково-практичних досліджень кафедри є:

  • розробка сучасних підходів до скринінгу метаболічних порушень у дітей раннього віку та шляхів запобігання їх виникнення;
  • ідентифікація анамнестичних факторів ризику народження немовлят з надмірною вагою та ожирінням;
  • дослідження порушень нутрітивного статусу у немовлят та причинно-наслідкових шляхів їх виникнення;
  • з’ясування особливостей функціонування серцево-судинної системи у немовлят, які народились з надмірною вагою та/або від матерів з ожирінням, різними формами діабету, великими гіпертензійними синдромами (хронічна артеріальна гіпертензія, прееклампсія/еклампсія, HELP-синдром) порівняно зі здоровими дітьми, які народились від матерів з відсутніми вище вказаними станами;
  • дослідження  особливостей ліпідного та вуглеводного профілю у немовлят, які народились з надмірною вагою та/або від матерів з ожирінням, різними формами діабету, великими гіпертензійними синдромами (хронічна артеріальна гіпертензія, прееклампсія/еклампсія, HELP-синдром) порівняно зі здоровими дітьми, які народились від матерів з відсутніми вище вказаними станами.
  • розробка прогностичних моделей розвитку ожиріння, цукрового діабету та інших метаболічних порушень у немовлят та створення на їх основі алгоритмів ідентифікації пацієнтів високого ризику щодо розвитку вище вказаної патології.
  • розробка пакетних рішень, що включають запобігання розвитку метаболічних порушень у немовлят на етапі вагітності, упродовж неонатального періоду та упродовж раннього віку;
  • розробка рекомендацій для лікарів-неонатологів, щодо виявлення немовлят високого ризику; для педіатрів та сімейних лікарів – щодо спостереження за дітьми із групи ризику та своєчасного скеровування таких немовлят до консультування на рівні спеціалізованої медичної допомоги.

 

 

 

Документи
Звіт ІНДР IV квартал 2020.pdf
Звіт ІНДР за 2020.pdf
Звіт ІНДР 1 квартал 2021.pdf
Звіт ІНДР 2 квартал 2021.pdf