20 вересня 2021 року umsakafped@ukr.net Мапа сайту

Лікувально-консультативна робота кафедри

Лікувальними базами кафедри є:

КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради." 

 •  відділення педіатрії №1 – 40 ліжок;
 •  онкогематологічне відділення – 30 ліжок;
 •  ендокринологічне відділення – 20 ліжок;
 •  відділення педіатрії №2 – 30 ліжок;
 •  відділення раннього дитинства з неонатальними ліжками – 25 ліжок;
 •  відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 9 ліжок;

КП Центр ПМСД №2 м. Полтава, амбулаторія сімейної медицини № 9,10 –  20 дільниць, 300 відвідувань

КП "Міський пологовий будинок Полтавської міської ради"

 •  відділення інтенсивного виходжування передчасно народжених та реабілітації новонароджених – 2500 пологів;
 •  відділення сумісного перебування матері та дитини та неонатальний нагляд – 80 ліжок;
 •  відділення інтенсивної терапії новонароджених – 6 ліжок.

Перинатальний центр КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради" – 1800 пологів;

 •  відділення інтенсивної терапії новонароджених – 9 ліжок;
 •  відділення постнатального інтенсивного догляду – 18 ліжок.

Центр розвитку дітей раннього віку КП" Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради."

 •   відділення інтенсивного виходжування новонароджених – 10 ліжок;
 •   центр розвитку та реабілітації дітей раннього віку – 12 відвідувань.

Головними напрямками науково-практичних досліджень кафедри є:

1. Розробка сучасних підходів до скринінгу метаболічних порушень у дітей раннього віку та шляхів запобігання їх виникнення .

2. Розробка прогностичних моделей розвитку ожиріння, цукрового діабету та інших метаболічних порушень у немовлят та створення на їх основі алгоритмів ідентифікації пацієнтів високого ризику щодо розвитку вище вказаної патології.

3. Розробка пакетних рішень, що включають запобігання розвитку метаболічних порушень у немовлят на етапі вагітності, упродовж неонатального періоду та упродовж раннього віку;

4. Розробка рекомендацій для лікарів-неонатологів, щодо виявлення немовлят високого ризику; для педіатрів та сімейних лікарів – щодо спостереження за дітьми із групи ризику та своєчасного скеровування таких немовлят до консультування на рівні спеціалізованої медичної допомоги.

На кафедрі проводяться клінічні дослідження:

1. Рандомізоване, контрольоване, подвійне сліпе, міжнародне дослідження в паралельних групах з метою вивчення безпечності та переносимості антирефлюксної суміші для дитячого харчування у здорових доношених немовлят (SOLAR).

2. Рандомізоване, контрольоване, подвійне сліпе, міжнародне дослідження в паралельних групах для вивчення еквівалентності фізичного розвитку і для оцінки безпечності та переносимості дитячої суміші з пребіотиками та постбіотиками, отриманими в процесі ферментації LactofidusTM, у здорових доношених немовлят» (Wave).

На базі Української медичної стоматологічної академії та Перинатального центру Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського створено науково-практичний тренінговий Центр сучасних перинатальних технологій імені Максимовича-Амбодика, науковим керівником якого є професор кафедри  Похилько В.І.  Впродовж 2020 року прочитано 36 лекції медичним працівникам, проведено  7 відеоконференцій.

На базі кафедри по факультету післядипломної освіти проводяться: спеціалізація за фахом «Неонатологія», цикли тематичного удосконалення з тем: «Первинна реанімація та після реанімаційна допомога новонародженим», «Актуальні питання неонатології».

У КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня» працює катамнестичний Центр розвитку дітей раннього віку, в якому надається консультативна допомога  доцентом кафедри, к.мед.н. Гасюк Н.І. Створюється обласний Реєстр дітей, які народилися з дуже малою на надзвичайно малою масою тіла.

Професор Похилько В. І. входить в групу членів мультидисциплінарної робочої команди з опрацювання медико-технологічних документів стандартизації медичної допомоги за напрямком «Педіатрія та неонатологія», є членом редакційної колегії журналів «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Світ медицини і біології», «Вісник проблем біології і медицини», член ГУОЗ облдержадміністрації Полтавської області та м. Полтави, обіймає посаду позаштатного міського дитячого анестезіолога м. Полтави

Асистент Козакевич В. К. є членом експертної комісії УОЗ в Полтавській області з питань акредитації лікувально-профілактичних закладів на статус «Лікарня, доброзичлива до дитини»

Асистент Артьомова Н.С. є експертом НСЗУ з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом лікування онкогематологічних та гематологічних захворювань.

Проф. В.І. Похилько, доц. С.М. Цвіренко є членами ЛКК КП «ДМКЛ ПМР» м. Полтави.

Кафедра приймає активну участь в щорічних регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, зʼїздах та семінарах, навчально-методичних конференціях академії.

Всі співробітники кафедри є членами фахових педіатричних товариств.

Членство співробітників у фахових асоціаціях та товариствах:

 • всі співпрацівники кафедри є членамами Асоціації педіатрів України
 • професор Похилько В.І є членом Асоціації анестезіологів України;
 • професор Похилько В.І.,  професор Фесенко М. Є., доцент Цвіренко С.І., доцент Калюжка О.О., доцент Гасюк Н. І. є членами Асоціації неонатологів України;
 • доцент Фастовець М.М. є членом Асоціації дитячих ендокринологів.
 • асистент Артьомова Н.С. є діючим членом ЕНА, SIOPE

 

Новітні технології, впроваджені   професорсько-викладацьким складом кафедри у лікувально-профілактичні заклади за 2020 рік

1. Спосіб  вдосконалення діагностики  серцевих шумів у новонароджених в ранньому неонатальному періоді.

2. Спосіб диференціальної діагностики порушень серцевого ритму та провідності у доношених новонароджених з асфіксією.

3. Спосіб діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених.

4. Спосіб діагностики пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей.

5. Менеджмент больового синдрому у доношених новонароджених при проведенні інтенсивної терапії.

6. Спосіб використання ургентного сонографічного дослідження легень в диференційній діагностиці критичних респіраторних інцидентів у новонароджених з різним гестаційним віком.

7. Спосіб інтегрованої 2-D діагностики електричної нестабільності шлуночків серця в пізніх недоношених дітей з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС.