20 вересня 2021 року umsakafped@ukr.net Мапа сайту

 

Історія кафедри розпочинається з 1997 року, коли кафедру дитячих хвороб реорганізували в дві кафедри: кафедру факультетської педіатрії (нині кафедра педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією) та кафедру госпітальної педіатрії. Очолила кафедру факультетської педіатрії доктор медичних наук, професор Траверсе Г.М., яка була завідувачкою  до 2011 року.

 Науково-дослідна робота кафедри в цей час спрямована на вивчення аспектів природного вигодовування та проблем бронхолегеневої захворюваності у дітей раннього віку.

В 2006 році відбулося об’єднання кафедри факультетської педіатрії з кафедрою пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми (зав.кафедри д.мед.н., професор Фесенко М.Є.) і кафедра реорганізована в кафедру педіатрії № 1 з пропедевтикою педіатрії.

В 2009 році до складу кафедри приєднався курс дитячих інфекційних хвороб і кафедра одержує назву педіатрії №1 з пропедевтикою, неонатологією та курсом дитячих інфекційних хвороб. 

В 2012 році наказом ВДНЗУ «УМСА» № 183 від кафедри від’єднано курс дитячих інфекційних хвороб і реорганізовано в кафедру педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією, цю назву кафедра має і нині.

З 2010 року по 2017 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Похилько В.І. Основним напрямком наукових досліджень кафедри в цей час є вивчення патології новонароджених дітей.

З 2017 року кафедру очолила доцент Цвіренко С.М.

У нинішній час штат кафедри складають: завідувачка кафеди - доцент Цвіренко С.М., прфесори - Похилько В.І.,  Фесенко М.Є., Ковальова О.М.,  доценти - Зюзіна Л.С., Фастовець М.М., Калюжка О.О., Гасюк Н.І.; на посаді доцента - Соловйова Г.О.; асистенти - Козакевич В. К., Артьомова Н.С., Жук Л.А., Мелащенко О.І., Чернявська Ю.І.; старші лаборанти - Руднік О.В.,  Романенко Н.М., лаборант Михалицька С.П., підсобні робітники - Коноваленко В.І.,  Шишенко Г.С.